Nettsteder for unge


Det finnes mange nettsteder for unge. Nettsteder som stimulerer unge til deltakelse, til å bruke rettighetene sine.
 Ung.no er et nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, mens Aktiv ungdom drives av  EUs ungdomsprogram for aktiv læring.


På Landsrådets for Norges barne- og ungdomsorganisjasjoner sine nettsider finner du linker til mange andre nettsider av og for unge, i alt 98. Hva om avisen lager en liste over aktuelle Ung-steder, snakker med unge lokalt om disse sidene? Stemmer innholdet overens med virkeligheten i bygda? Besøkes sidene, er de nyttige?


Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no