Tid for ordførarintervju – sjekk ut Fjordingen

Fjordingen har utfordra nyeordførar Sven Flo til å svare på spørsmål som omfattar heile alfabetet. Slik vert intervjuet oversiktleg og lett å lese, og journalisten har full kontroll på kva intervjuet skal handle om.