Fjesside

Andlet er viktig i lokalavisa lærer me alltid. Vel, i år tok me det på alvor i høve jubileet til Vossa Jazz.