Vil få folk til å bry seg gjennom Nye Troms

Fra denne uka av har Nye Troms en ny spalte i avisa. Her skal utvalgte personer forteller hvordan de kan bry seg.

Det er folkene bak “MOT” og “Bry dæ” i Balsfjord som er initiativtakerne, og det er også disse som vil ta kontakt med utvalgte for å få dem til å fortelle om det å bry seg om andre. Nye Troms-redaktør Gjermund Nilssen priser initiativet.
– Det er ikke alt jeg vil “låne bort” spaltene våre til på fast basis, men dette er et positivt tiltak som jeg ønsker å støtte. Dette initiativet speiler mye av det jeg vil at avisa skal være og stå for. Det er tuftet på lokale krefter som vil utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet sitt, og slike krefter vil jeg gjerne bidra til å støtte, sier redaktøren.

Teksten er hentet fra artikkel i Nye Troms 18. februar