Lag en oversikt over lokale blogger

Kvinnheringen.no har en svært besøkt oversikt over lokale blogger. God ide som genererer trafikk og er kilde til stoff, særlig til temastoffet. Redaktør Tomas Bruvik skriver:
«Blogglista laga vi fordi vi etter kvart såg at det var svært mange bloggarar i kommunen, men ingen plass der dei aller var samla. Med å gjera det og gje det til våre nettlesarar, så kunne vi kanskje få noko trafikk på det. I løpet av det siste året er blogglista den saka som oftast er trykka på gjennom heile året. Vi har lista som ein knapp øvst på nettsida. Vår nettansvarleg eg Mona Grønningen følgjer opp og ser til lista og fyller på med nye namn og tar vekk om nokon bloggar er heilt utan aktivitet.
Bloggane gjev oss og mykje godt stoff, særleg til temanummer som hus og heim. Bloggarane er alltid lukkelege for å få blest, og avisa på besøk.»

Se blogglista her.