Hvor dypt stikker et Facebookvennskap?

Kan politikere behandle saker som angår venner de har på sosiale medier som Facebook?
“Spørsmålet er kommet opp i forbindelse med en langvarig strid i Nesbryggeveien, der Øivind Andresen og nabo Petter Magnussen er i krangel om flere byggesaker. Bjørn Kåre Sevik, som er leder for teknisk hovedutvalg, er nemlig venn med Øivind Andresen på Facebook”, skriver avisa Øyene.