Bygdebladet-resultatene

Slik dekket Bygdebladet valget

Med litt planlegging kan lokalavisa sette sitt eget preg på valgdekningen i stedet for å la kandidatene og listetoppene ta styringen. Slik gjorde Bygdebladet det.

Med litt planlegging kan lokalavisa sette sitt eget preg på valgdekningen i stedet for å la kandidatene og listetoppene ta styringen. Slik gjorde Bygdebladet det.

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy fikk frem hva «vanlige» folk bryr seg om i valgkampen ved å presentere åtte partimedlemmer fra hvert sitt parti. De åtte har ikke nødvendigvis verv, og sitter ikke i kommunestyret.

– Vi fant dem ved å se langt nede på kommunevalglistene fra 2015 eller ved å spørre folk høyere opp i partiet, forteller redaktør Kirsti Kastrup Sømme.

Da landbruks- og matministerens statssekretær Terje Halleland i Frp kom på besøk, ville han møte lokalavisa hos de driftige eierne av Klostergarden. Bygdebladet ville ikke la seg bruke som mikrofonstativ, og fikk heller Halleland med på besøk til lederen i bondelaget i Rennesøy. Dermed fikk de nye folk i avisen, de lot den personen som bøndene har valgt som sin representant uttale seg, og de fikk trolig et mer interessant og dynamisk møte. Bondelagslederen og Frp-politikeren var enige om noe, men hadde også noen uenigheter å diskutere.

Bygdebladet har også tre stortingsrepresentanter som er fra sitt distrikt. De tre fikk de samme spørsmålene, og ble presentert i saker som var gjenkjennelige i format. Ett av spørsmålene var hva de er mest lei for at de ikke har fått gjennomført i denne perioden.