Hvordan dekker dere grunnlovsjubileet?

Jubileumsåret for grunnloven er i gang. Det blir naturlig nok tydelig markert i Eidsvoll Ullensaker blad. På nett har de en egen seksjon for grunnlovsjubileet, og de har gitt ut en egen grunnlovsavis som du kan lese her.

Der presenterer de blant annet alle grunnlovsmennene og programmet for grunnlovsfeiring gjennom 2014.

Eidsvoll Ullensaker blad har også sett tilbake på tidligere jubileer.

Fanaposten har skrevet flere artikler om at ”Ja, vi elsker” faktisk aldri er formelt vedtatt som Norges nasjonalsang. Teksten til “Ja, vi elsker” ble skrevet i Fana, og en lokal politiker foreslo å gjøre den offisiell gjennom vedtak i statsråd.

Hva gjør din avis for å markere grunnlovsjubileet?