Oppsummering av politikken i 2013

“Tolv politiske utvalg har til sammen hatt 74 møter og behandlet 588 saker. Her er noen av de viktigste." politisk journalist Helene Pahr-Iversen i Solabladet oppsummerer det politiske fjoråret.

Se pdf-vedlegg