Påskekrim

Ein hjort er funnen død, midt på Selbjørnbru. Ved nærare ettersyn viser det seg å vera to hjortar, delt over buken og sett saman til éin. Eine halvparten er heilt fersk, medan andre har vore frosen …

Austevoll – ein øykommune med spreidde husstandar og sterke personlegdomar. I år har me samla fleire av dei, mellom anna den munnkjappe stortingsrepresentant Njåstad, europameisteren i kokkekunst og den rosa-lugga, britiske bruktbutikk-dama i ein og same påskekrim; Bruo.