Kul artikkel om unge miljøjournalister i Bø blad

Elevene ved Bø videregående skole har jobbet som miljøjournalister i naturfagsundervisningen i høst og skal fortsette ut skoleåret. De har skrevet om gjengroing av landskap, brunsnegler, industriforurensning, miljøfyrtårnsbedrifter, friluftsliv, kulturminner og mye annet. Les den fine artikkelen i Bø blad.

Til nå har over 550 elever over hele landet deltatt i Miljøjournalistene. Les mer om Miljøjournalistene på www.miljojournalistene.no