Når heile himmelen dett ned

Tusen deltakarar er venta når Ekstremsportveko 2012 opnar til helga. Same presidure for vossingar og ei utfordring for bladfykar å finna nye vinklar, men vel verdt å få med seg for utanbygdarar. (Sjå vedlegg.)