Hundre år gamle kjærlighetsbrev

Gauldalsposten har fått meget god respons på en brevserie som startet i desember i fjor.
– Det er en føljetong, hvor vi presenterer “kjærlighetsbrev” som er nær hundre år gamle. Det er brevveksling mellom to som ble glade i hverandre og etter hvert ble et ektepar. Til sammen er det 160 brev, så føljetongen vil gå over flere år. Disse brevene er ikke typiske kjærlighetsbrev, men skildrer lokalsamfunnet for hundre år siden. Totalt vil 285 personer bli omtalt eller nevnt, så det berører utrolig mange slektstre, forteller ansvarlig redaktør Bjørn Ivar Haugen i Gauldalsposten.

– Til hver serie utarbeider vi fakta som utfyller brevet. Vi trykker også navnene til de som blir nevnt, for å koble nye lesere på. Det finnes sikkert noe lignende materiale andre steder i landet også, som kanskje noen etterkommere vil frigi, sier Haugen.

Se vedlegg