Hvor åpen er din avis på bindinger?

Da danske POLITIKEN ble invitert av Norwegian Cruise Line til å skrive om et nytt skip, gjorde avisa leserne oppmerksomme på dette i teksten. Men hva med for eksempel fotballreferatet, der journalistens onkel er trener? Skal avisa opplyse leserne sine om dette også? Ja, mener LLAs generalsekretær Rune Hetland.

Men først tilbake til Politiken-saken. Vi spurte Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening om hva han mener om saken:
– Når man først skal gjøre unntak fra hovedregelen om å betale utgiftene selv, hvilket jo kan være praktisk vanskelig eller umulig i enkelte tilfeller, er det god presseskikk å gjøre leserne oppmerksom på dette, jfr Tekstreklameplakatens punkt 8:
«8. Utgifter til redaksjonell virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Redaksjonelle medarbeidere bør bare unntaksvis delta på reiser som er betalt av utenforstående interesser. Det er god presseskikk på en nøytral måte å gjøre publikum kjent med unntak fra hovedregelen», sier Jensen.

LLAs lokalaviser har helt sikkert fått tilbud om å bli med på diverse betalte turer. Er det ok å si ja?
LLAs generalsekretær Rune Hetland mener det er all grunn til å være skeptisk til slike tilbud.

– Eg meiner at lokalavisene skal vera særs varsame med å takka ja til sponsa turar fordi det er vanskeleg å vera kritisk mot betalar dersom det er ein aktør i lokalsamfunnet. Men det er forskjell både på om det er eit fagleg innhald eller rein “smørjetur”. Det er og forskjell på om det er studietur med den lokale banken for å sjå på næringsutvikling i eit anna lokalsamfunn, eller om laksehøvdingen på Tysnes inviterer til ei laksemesse i Barcelona. Og det er heilt avgjerande å gjera både betalar klar over pressefridomen, og lesarane klar over kven som har betalt turen, seier Hetland, og legg til:

– Eigentleg meiner eg at desse prinsippa også må gjelda når ein som skriv ei sak har bindingar, og det ikkje er mange kjelder i ei sak. Til dømes bør det stå under eit fotballreferat at til dømes bror til journalisten spelar på laget, faren er trenar og så vidare. Det blir altfor lite brukt når det burde bli brukt. For små lokalaviser er det umuleg å unngå slike situasjonar, der er for få å ta av, og då er det ryddig å fortelja lesaren om bindingane.

Hva mener du? Bør avisene bli flinkere til å opplyse leserne sine om bindinger?

Vær varsom-plakaten