Språkkurs i Bergen

9. november blir det språkkurs i Bergen. Påmeldingsfristen er allerede 19. oktober! Meld deg på her.

Program:
09.00–09.15:
Introduksjon og velkommen!
09.15–10.00:
Det rike, norske språket – mangfold og variasjon, eller kilde til frustrasjon og inkonsekvent språk?
10.15–11.00:
Gruppearbeid for bokmålsbrukerne – utdeling av tekst.
For nynorsk brukere: Nynorsk og 2012-reformen for nynorskbrukerne.

11.15–12.00:
Gruppearbeid for nynorskbrukerne – utdeling av tekst.
For bokmåls brukere:
Klisjeer, anglisismer, ”substantivsyken” og preposisjonsbruk.

12.00–12.30: Lunsj
12:30–13:15:
Oppsummering gruppearbeid – klarte du å finne alle feilene?
13:30–14:45:
Quiz – hvilket lag får flest poeng?
15:00–15:45:
Oppsummering og avslutning.

16.00–16.45:
Mer effektiv bruk av Tansa – kun for Tansa-kunder.