Kommunesammenslåing

Like før valget lagde VIGGA en valgsak om et tema som har vært frontet en del i denne valgkampen, kommunesammenslåing. – Vi spurte leserne på nettet og fikk overraskende god respons på kort tid. I tillegg spurte vi fem på gata og refererte fra partiprogram. Som hovedintervjuobjekt ble våre to ordførerne i våre to nedslagskommuner intervjuet, forteller Maria Kampesæter Kleiven, redaktør og daglig leder i VIGGA.