Sjå opp for hjort!

Jordalen er ikkje som andre dalar: