Bo-blad_Val2017_2

Valget fra lokal synsvinkel

Bø blad har hatt faste dobbeltsider om valget siden 1. juni. De forsøker å ta valget ned på et lokalt nivå, og samtidig beholde et litt større perspektiv på sakene.

Bø blad har hatt faste dobbeltsider om valget siden 1. juni. De forsøker å ta valget ned på et lokalt nivå, og samtidig beholde et litt større perspektiv på sakene.

De har blant annet hatt sak om forhåndsstemming, presentert lokale kandidater og hatt intervju med ulike typer velgere. De har snakket med næringslivet om hvilken politikk de trenger, og skal snakke med ulike yrkesgrupper som lærere og bønder. I intervju med lokale partiledere har de spurt hvorfor velgerne bør stemme på deres parti, hvordan folk i Bø vil merke det om deres parti sitter i regjering, og hvordan kommunen vil merke det.

– Vi tvinger dem til å svare konkret, sier redaktør Hilde Eika Nesje.

Hun forteller at redaksjonen hadde brainstorming om valgdekningen i mai, og laget en plan for hvilke saker de ville lage utover sommeren.

– Planlegging gjør det lettere å ha en systematisk dekning, sier hun.

Tips til valgstoff:

  • Hvilke saker engasjerer de lokale velgerne, og hva sier partiene om disse sakene?
  • Hvilke saker/tema har betydning lokalt?
  • Har dere lokale kandidater eller valgkampledere?
  • Hvordan jobber lokalpolitikerne med stortingsvalget?