Ronny Sortland, Steinar Maarnes, Anne Britt Sletteng i formannskap
Ronny Sortland, Steinar Maarnes, Anne Britt Sletteng i formannskap

Traverne trekker seg

TAKKER FOR SEG I POLITIKKEN: Ronny Sortland, Steinar Maarnes, Anne Britt Sletteng i formannskapsmøte. (FOTO: MARIA TRONDSEN)

Det blir store forandringer i lokalpolitikken i Saltdal. Flere av de politiske traverne trekker seg.

– Det er klart at det blir både trist og tomt, sier Anne Marit Sletteng til Saltenposten. Den lokale Frp-toppen Ronny Sortland og Høyre-toppene Steinar Maasnes og lokallagsleder Therese Madsen Simonsen slår

ØNSKER MANGFOLD: Ordfører Rune Berg vil ha et mangfald av partier i Saltdal.

følge ut døra, når inneværende valgperiode der slutt.

Maarnes gir seg fordi ha føler tiden ikke strekker til.

HÅPER UNGE OVERTAR

Sletteng har vært engasjert i lokalpolitikken, og føler det er på tide å slippe andre til nå, etter 27 år. Det er helsemessige årsaker til at hun nå gir seg i politikken.

Ordfører Rune Berg (Sp) på sin side, er bekymret for at så mange forsvinner samtidig fra Saltdals-politikken.

REDD UNGE TREKKER SEG

Han er redd for at særlig unge velgere faller fra om mange trekker seg samtidig, og man ender med bare to-tre parti.

Fra før har både SV og Venstre forsvunnet fra lokalpolitikken i Saltdal. Han er spesielt bekymret over at også yngre representanter nå trekker seg fra politikken.

MANNEFALL: Saltdal mister flere sentrale politikere etter neste års valg. Flere av de sentrale, som Steinar Maarnes (Nærmest) har varslet at han trekker seg.

Saltdal kommune i Nordland har 4702 innbyggere. Kommunestyret består frem til valget neste år av 21 representanter, fordelt på Ap (5), Sp (3), KrF (1), Saltdalslista (4), Frp (4) og Høyre (4).

FØLGER POLITIKKEN TETT

Lokalavisredaktør Frank Øvrewall forsikrer at Saltenposten kommer til å følge valgkampen tett.

– Vi bruker en god del ressurser på den, sier han, men har enno ikke helt klart til å si noe om et hovedfokus. – Men vi er glad for innspill, legger han til.

Fra før har Idebanken delt Tysvær Bygdeblad sin kvinnepolitiske valgkamp-sak.

Og LLA sine 10 råd før valget.

Sjekk LLA sine 10 gode råd før valet

 1. Kartlegg veljarane sine viktigaste saker
  Oppsøk folk, eller ha ei spørjeundersøking, og finn ut kva saker folk er opptekne av. Samtidig kan du spørje om partival.
 2. La valet handle om innhald
  Saksspørsmål er viktigare enn person og partipolitisk kappløp. Krev at politikarane klargjør kva dei meiner sjølve, ikkje berre kritiser motparten.
 3. Oppfordra til debatt
  Gje rom for inkluderande debattar der ulike synspunkt slepp til. Dette kan kreve at du aktivt oppsøker folk og ber om kommentar og leserinnlegg.
 4. Skap møteplassar
  Arranger møte mellom innbyggjarar og politikarar. La mannen og kvinna i gata stille spørsmål direkte til politikarane, i staden for journalisten. Kva vil naturvernaren, åleinemora, og 80-åringen utfordra politikarane på?
 5. Løft fram unge kandidatar
  Sjekk om partia rekrutterer unge, og om dei er noko meir enn listefyll. Snakk med dei unge i kommunestyret. Korleis er livet som folkevald? Får dei gjennomslag?
 6. Snakk med førstegongsvelgjarane
  Refleksjonene deira kan setja i gang tankeprosesser hjå fleire
 7. Snakk med småbarnsforeldre
  Kommunale tenester betyr ekstra mykje for småbarnsforeldre. Det er viktig at dei får ei stemme både i politikken og som innbyggjarar.
 8. Husk fylkestinget
  Sjekk om valglistene har lokale kandidatar. Sjå kva saker som har lokale konsekvensar som skal opp. Og kva meiner kandidatane om desse sakene?
 9. Vurder partiprogramma
  Finn partiprogramma frå førre val og sjekk kven som har fått mest gjennomslag. Sjå på årets valgløfter. Klarer partia å prioritere? Kor skal dei ta pengane frå? Få ein siviløkonom, ein samfunnsgeograf eller andre fagfolk til å kommentere.
 10. Hugs nettet!
  Gode og viktige saker må ut i alle kanalar for å verta leste og skapa debatt, særleg blant dei unge.