Fjell-Ljom-Valgløftene

Rekker de å innfri det de lovet sist?

FAKSIMILE av Fjell-Ljoms oppsummering fra sist kommunevalg.

Hvem ga de feiteste løftene før forrige lokalvalg? Og har de ennå tid til å innfri?

Lokalpolitikerne har syv-åtte måneder på seg til å innfri det de lovet sist. Når skoleferien starter er valgkampen i gang for alvor. Skal de sette spor etter seg i form av handling, må det gjøres nå.

Eksempelet over er fra Fjell-Ljom. De gjorde opptelling i august 2015. Rett før det var tid å gå til urnene. Effekten kan bli større om man tar telling litt før.

De fem feiteste lovnadene

Finn de feiteste lovnadene fra sist. Og sjekk resultatet.

  • Her ligger tomten der det aldri ble bygget barnehage
  • Skolestrukturen: Dette er de fem skolen som ikke skulle legges ned!
  • Nytt liv i sentrum! Ble det mer liv? Flere plasser å samles? Eller ble bygda en spøkelsesby?
  • Mindre uønsket deltid i helsesektoren?
  • Eiendomsskatten: Hva lovde de, og hva skjedde?
Legg en plan og styr etter den

Din plan stranger ikke være identisk med den LLA-landsmøtet laget. Men den kan være et utgangspunkt. Sjekk den og forkast den punkt for punkt når din publikasjon har funnet noe som passer bedre i sin bygd eller by.