- Det
- Det

Kvinnheringen med graveprosjekt om laksenæringen

– Dette er det mest omfattande arbeidet eg nokon gong har gjort, seier Elisabeth Berg Hass (t.h.), her saman med makker Mona Grønningen.

Med støtte fra Fritt Ord gjennomførte Kvinnheringen et graveprosjekt om laksenæringen. Resultatet er 37 avissider med gravejournalistikk og gode tilbakemeldinger.

– Dette er et prosjekt vi har snakket om i flere år, og endelig fikk vi gjennomført det. Dette er uten tvil det mest spennende arbeidet jeg har gjort, sier journalist i Kvinnheringen, Elisabeth Berg Hass.

Aldri vært så fornøyd

Kvinnheringen er med i LLAs graveprosjekt, og gjennom støtte fra Fritt Ord fikk avisa 75 000 kroner til å gjennomføre et graveprosjekt om havbruksnæringen i Kvinnherad kommune i Hordaland. I nesten to måneder jobbet journalist Elisabeth Berg Hass og Mona Grønningen med et tredelt sakskompleks: Oppdrettsnæringen, Villfisk og forskning, og støyen i Guddalselva. Prosjektet fikk navnet «Spelet om fisken», og sluttresultatet var 37 innholdsrike avissider om laksenæringen fordelt over tre aviser.

– Det ar vært en veldig spennende prosess, og jeg har aldri vært så fornøyd. Jeg anbefaler alle aviser i LLA om å søke Fritt Ord om midler til et slikt prosjekt. Vi ser at det blir en bonus for både avisa og leserne, sier Berg Hass.

Berører et betent tema

Havbruksnæringen i Kvinnherad har totalt 27 lokaliteter, og næringen legger grunnlag for mange arbeidsplasser og inntekter i lokalmiljøet. Avisa ville gå dypere inn på laksenæringen, og det første redaksjonen bestemte seg for var at publiseringen måtte være balansert.

– Dette er et betent tema i vårt område, og vi hadde et mål om å lage balanserte saker, der alle sider skulle komme til ordet. Jeg synes vi har lykkes godt med dette, og vi har fått  nesten bare positive tilbakemeldinger, sier Berg Hass.

Laget nettverkskart

Midlene fra Fritt Ord ble blant annet brukt til å hente inn ekstra ressurser til å fylle avisa med stoff mens graveprosjektet pågikk.  Etter å ha delt opp problemstillingen i tre forskjellige tema, gikk journalist Berg Hass og hennes partner Grønningen løs på gravingen.

– Vi startet med å lage et nettverkskart som vi hang opp på kontoret. Dette førte til at jeg klarte å holde en viss oversikt over sakskomplekset, kildene, balansen, og den røde tråden i prosjektet, sier Berg Hass.

Her kan du se PDF av noen av lakse-sakene

Kreativt presentert

Publiseringen ble fordelt over tre aviser, og totalt har Berg Hass og Grønningen produsert 37 sider i papiravisa i dette prosjektet. Publiseringen viser et stort omfang av kilder, og i tillegg til de bærende sakene har avisa krydret med en rekke interessante faktabokser og stor kreativitet i presentasjonen av sakene.

– Vi er heldige som har den dyktige grafikeren Vidar Håland. Han sørget for at sakene ble presentert på en veldig fin måte. Jeg er superfornøyd, og jeg synes vi har levert et godt produkt, og en balansert sak som kan framstå som god dokumentasjon for ettertiden, sier Berg Hass.

Her kan du lese alle sakene om laksen i Kvinnheringen

– Hva har dere oppnådd med publiseringene?

– Vi har fått satt søkelyset på en viktig næring, og vi har berørt flere betente spørsmål. Kanskje har vi også klart å ta livet av et par myter med vår publisering, sier Berg Hass.

Hang tett sammen

Et viktig mål i dette prosjektet var som nevnt å skape en balansert og nyansert publisering, men takket være stor bredde i kildebruken opplever avisa at de har fått den nødvendige balansen de ønsket. Den neste utfordringen var å finne ut hvordan saken skulle fordeles i avisene.

– Vi kunne nok ha fordelt sakene over flere aviser, slik at det ikke ble så massivt. Men sakene hang så tett sammen at vi fant ut at den beste løsningen var å fordele publiseringene over tre aviser. Det neste var å finne ut hvordan vil skulle fordele sakene på nett, det var en vanskelig avgjørelse, sier Berg Hass.

Har fått god støtte

Hun skryter av den oppfølgingen hun har fått av redaktør Tomas Bruvik under gjennomføringen av prosjektet, og hun opplever også å ha fått god støtte fra LLA.

– Redaktøren har gitt oss fritt spillerom hele tida, og hans støtte har vært enormt viktig. Den hjelpen vi fikk fra LLA undervegs var også veldig nyttig, her kunne vi få betraktninger og perspektiv vi ikke hadde tenkt over. Det er et flott prosjekt LLA har satt i gang, sier Berg Hass.

Er heldige

Redaktør i Kvinnheringen Tomas Bruvik er også svært godt fornøyd med gjennomføringen av dette graveprosjektet, og han setter stor pris på å ha journalister som er villig til å legge ned en ekstra innsats for å grave.

– Det ble massivt og mye, men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra leserne, og jeg er godt fornøyd med resultatet. Vi har mer enn nok av det dagligdagse og ordinære journalistiske stoffet, så vi er heldige som har journalister som ønsker å påta seg en slik gravejobb, sier Bruvik.

Storpolitikk og forskning

Redaktøren mener at avisa gjennom dette prosjektet har kastet lys over laksenæringen, der utgangspunktet har vært en lokal elv i Kvinnherad.

– Prosjektet har vist hva laksenæringen betyr på godt og vondt, og det viser hvordan en liten elv hos oss er tett koblet til storpolitikk og forskning på laks. Det er slike prosjekter lokalavisene gjør for lite av, og det er fantastisk at det finnes støtteordninger som gjør det mulig å realisere slikt arbeid, sier Bruvik.

Kvinnheringen har allerede gjennom LLA søkt om støtte fra Fritt Ord til å sette i gang med et nytt graveprosjekt.