Os-og-Fusaposten-flyktningreportasje-forside

Korleis har flyktningane det i lokalsamfunnet?

Vesle Fusa kommune har teke imot 71 flyktningar dei siste fem åra. Korleis har det gått med dei? Os og Fusaposten har møtt nokre som er godt i gang med å bli ein del av lokalsamfunnet.

Vesle Fusa kommune har teke imot 71 flyktningar dei siste fem åra. Korleis har det gått med dei? Os og Fusaposten har møtt nokre som er godt i gang med å bli ein del av lokalsamfunnet.

Det er ikkje lett å bli ein del av eit samfunn der ein kanskje ikkje forstår verken kulturen, språket eller bokstavane. Flyktningkonsulenten og vaksenopplæringa i Fusa skryt av flyktningane og jobben dei gjer for å bli ein del av det norske samfunnet. Journalist Anne-Marie Aarøen Vangsnes skriv om nokre av dei i ein seks siders reportasje.
Journalisten fekk hjelp frå flyktningetenesta til å finne gode intervjuobjekt. Nokre hadde tolk med, andre greidde seg utan. – Det var utelukkande positive og fine møte. Vi snakka mest om det nye livet i Norge og ikkje kva dei flykta frå. Etterpå fekk dei hjelp frå flyktningerenesta med å lese gjennom og rette sakene før dei kom på trykk, fortel ho.
 

Her kan du sjå heile reportasjen.