budstikka_ungdomsavis

En hel avis for ungdom

Søgne og Songdalen Budstikke satte av en hel avis til ungdom i bygda.

De har blant annet sett på lokale Ungdata-resultater og intervjuet ungdommer om resultatene, de har intervjuet mødrene om ungdommene og ungdommene om mødrene, og de har vært med på råning, ungdomsklubb, gaming og trening.

De fleste sakene er skrevet av unge under 25 år, og portrettet på side fire og fem er skrevet av en 16-åring. Portrettet var en av de mest leste sakene da den ble lagt ut på nett. Intervju med mødrene var også lenge blant de mest leste.