Gauldalsposten_Eiendomsskatt1

Avdekket feil innkreving av eiendomsskatten

Etter en lengre artikkelserie i Gauldalsposten endte Midtre Gauldal kommune med å betale tilbake all eiendomsskatt de hadde krevd inn i 2015.

Etter en lengre artikkelserie i Gauldalsposten endte Midtre Gauldal kommune med å betale tilbake all eiendomsskatt de hadde krevd inn i 2015.  

Gauldalsposten skrev i fjor om innkrevingen av eiendomsskatten som de mente ble krevd inn for sent på året det året den ble innført (2015). Eiendomsskatteloven sier at «første året det skrives ut eiendomsskatt i en kommune må allmenn taksering og utskriving være avsluttet innen utgangen av juni i dette året».

Rådmann og ordfører var ikke enig og sa de hadde loven på sin side.

Etter hvert avdekket lokalavisa at ordfører og rådmann hadde inngått et forlik med Coop, som hadde truet med rettssak. Denne avtalen, som skulle holdes hemmelig, fikk redaksjonen tak i og trykket den i sin helhet i avisa. Avtalen viste at Coop fikk tilbakebetalt eiendomsskatten med renter. Også andre større aktører hadde fått tilbakebetalt eiendomsskatten. Da dette ble kjent utløste det et enormt engasjement lokalt, forteller redaktør Bjørn Ivar Haugen.

Rådmann og ordfører kunne ikke lenger holde ting hemmelig og måtte legge kortene på bordet. Men de sto på sitt om at eiendomsskatten var lovlig innkrevd. Saken endte deretter hos Sivilombudsmannen.

I påvente av uttalelse derfra intervjuet Gauldalsposten rådmannen, som sa at han ikke trodde Sivilombudsmannen kunne gi et klart svar i saken. Gauldalsposten sendte oppslaget til Sivilombudsmannen. Da han kom med sin uttalelse i november, var den meget tydelig og underbygget alt Gauldalsposten hadde skrevet. Dette førte til at Midtre Gauldal kommune måtte betale tilbake eiendomsskatten til alle innbyggerne i Midtre Gauldal kommune, totalt 12 millioner kroner.

Her kan du laste ned pdf av artikkelserien i Gauldalsposten.