Gauldalsposten_Utvalg_Side_1

Har arbeidet i politiske utvalg betydning?

Gauldalsposten har sett nærmere på de politiske utvalgene i kommunen. Flere utvalgsmedlemmer mener at de gjør mye bortkastet arbeid, ettersom innstillingene deres ofte blir nedstemt i kommunestyret.

Journalist Asbjørn Furunes i Gauldalsposten har sett nærmere på de politiske utvalgene i kommunen. Flere utvalgsmedlemmer mener at de gjør mye bortkastet arbeid, ettersom innstillingene deres ofte blir nedstemt i kommunestyret.

– Når NPM-utvalget (Næring, Plan og Miljø-utvalget) fatter et enstemmig vedtak, føles det noe meningsløst at det samme vedtaket blir nedstemt i kommunestyret, sier et av utvalgsmedlemmene.

Ordføreren er ikke enig: – Det må ikke bli slik at kommunestyret bare blir et rent sandpåstrøingsorgan, kommenterer han.

I en serie saker snakket Gauldalsposten med medlemmer i flere av utvalgene. Samtidig som de løftet et viktig spørsmål for lokaldemokratiet, ga de leserne et innsyn i hvem som sitter i de ulike utvalgene og hva de jobber med.

Her kan du laste ned Gauldalspostens saker.