Pressepolitisk rådgiver Rune Hetland og generalsekretær Tomas Bruvik er glade for at regjeringen har lyttet til LLAs innspill om innovasjonstilskuddet.
Pressepolitisk rådgiver Rune Hetland og generalsekretær Tomas Bruvik er glade for at regjeringen har lyttet til LLAs innspill om innovasjonstilskuddet.

Regjeringa vil ta mer av regningen for innovasjon i lokalaviser

Staten vil dekke 75 prosent av kostnadene når lokalaviser får tilskudd til utviklingsprosjekter, står det i et nytt høringsforslag.

– Dette er vi utrolig glade for, sier generalsekretær Tomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA har nyttet enhver anledning i politiske møter til å oppfordre til å redusere lokalavisenes egenandel når de får innovasjons- og utviklingstilskudd. Hittil har kravet vært at avisene dekker 50 prosent av konstnadene selv. For mange betyr det at det blir vanskelig å gjennomføre nødvendige digitale løft.

– Når vi har forklart hvilke utfordringer dette har gitt lokalavisene, har vi fått bred politisk støtte for en endring av kravet til egenandel, sier LLAs pressepolitiske rådgiver Rune Hetland.

Prioritert gruppe for regjeringa

Det var i går regjeringen sendte ut på høring et forslag om endringer i forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I pressemeldingen sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen:

– Kravet om 50 prosent egenfinansiering er utfordrende for de minste lokalmediene. Små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier er en prioritert gruppe i ordninga og for regjeringa, og det er ofte nettopp disse mediene som har størst behov for innovasjonsstøtte. Derfor foreslår vi nå å øke støtteintensiteten. I kampen mot Big Tech og de store plattformselskapene, i en medievirkelighet der særlig små aktører sliter for å overleve, er det viktig for oss å støtte opp om fagpressen og de lokale redaksjonene.

Vil inkludere flere fagmedier

Det foreslås også å utvide ordningen til å inkludere flere fagmedier enn før, nærmere bestemt «nyhets- og aktualitetsmedier som inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv».

– Vi synes at det er riktig at fagpressen inkluderes i ordningen, men vi mener at dette må komme som en økning, og helst som en egen pott, for at det ikke skal gå ut over lokalavisene, sier Tomas Bruvik i LLA.

LLA vil nå sette seg godt inn i høringsforslaget og sende et høringssvar innen fristen 19. oktober.

Innovasjonsstøtten tildeles av Medietilsynet.