Svært alvorlig med drastiske kutt i pressestøtten

I statsbudsjett for 2015 foreslår Solberg-regjeringen å redusere produksjonsstøtten til avisene med hele 50 millioner kroner, fra ca 310 millioner kroner i år til ca 260 millioner neste år.

– Forslaget er svært skuffende og alvorlig. Alle vet at avisene nå sliter med å opprettholde inntektene fra lesere og annonsører, og likevel vil regjeringen legge stein til byrden med kutt i tilskuddet. Dette er uheldig for innbyggerne i landet vårt som vil merke at avisene må kutte i journalistiske ressurser. Det er grunn til å spørre om regjeringen virkelig vil legge til rette for et mangfold av aviser. Kuttene skjer altså i et år der vi feirer 200 års-jubileum for grunnloven og ønsker å framstå som et foregangsland for demokrati og ytringsfrihet. Da passer det dårlig å samtidig svekke avisene, de viktigste kanalene for informasjon og debatt. Det sier Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser. LLA lover å gjøre alt for at forslaget blir rettet opp i budsjettforliket i Stortinget.

– Ikke sett momsfritaket i spill

Regjeringen foreslår også å redusere momssatsen på digitalt innhold fra 25 til åtte prosent fra år 2016. Samtidig vil regjeringen innføre åtte prosent moms på papiravisene – etter en overgangstid på fem år. I dag betaler ikke leserne moms på papiravisene. Rune Hetland i LLA kommenterer dette slik:

– Regjeringen fortjener ros for å vise vilje til å redusere den digitale momssatsen. Men vi er skuffet over at regjeringen vil ha åtte prosent moms i stedet for null prosent, og at momsfritaket for papiravisene blir satt i spill og avviklet over fem år. LLA vil fortsatt kjempe for prinsippet om at det ikke skal være moms på journalistikk.

– Momsfritaket på papiravisene kommer innbyggerne og avisleserne til gode, fordi det stimulerer til avislesing og dermed større samfunnsengasjement. Det er innbyggerne som skal være i sentrum. Momsfritaket på avisene bør følge leserne uansett hvilken plattform de leser avisen sin på. Journalistikk bør heller ikke i fremtiden være avgiftsbelagt.

Landslaget for lokalaviser er interesseorganisasjonen for over 100 av landets lokalaviser.

For nærmere informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser

dir. tlf. 452 89 444

rune()lla.no

Se Kulturdepartementet sine nettsider for mer informasjon om kulturbudsjettet.

Se også Journalisten.no og Kampanje.com for mer om regjeringens forslag.

LLAs pressemelding i pdf-format kan du laste ned her:

LLA Pressemelding statsbudsj

Bilde av Rune Hetland i LLA, for fri bruk i forbindelse med omtale av statsbudsjettet:

RuneHetland_LLA