LLA_StoppTenkSjekk_Bokmaal_320x250

Stopp. Tenk. Sjekk!

LLAs lokalaviser bidrar nå med gode råd om hvordan folk skal se forskjellen på ekte og falske nyheter.

Både lokal, nasjonalt og internasjonalt kan falske nyheter se ut som ekte nyheter. I disse dager lanserer derfor Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) en ny kampanje med gode råd om hvordan folk kan avdekke falske nyheter.

Krigen i Ukraina er en påminnelse om hvor viktig det er med redaktørstyrte og uavhengige medier. Også lokalt er dette avgjørende for et godt og velfungerende lokaldemokrati.

Annonsekampanjens overskrift og gjennomgangstone er «Stopp.Tenk.Sjekk». LLAs medlemsaviser er oppfordret til å bruke kampanjen i papirutgavene og på nett – både i egne nettaviser og på Facebook.

Medietilsynets kampanjeside kan leserne ta en quiz for å se om de klarer å avsløre falske nyheter. Så langt har 100.000 folk forsøkt seg!

Alt materiell, både helsides annonser for papirutgavene («plakater»), bannerannonser og filmer kan hentes på samme kampanjeside.

Helside («plakat») for avisenes papirutgaver. Alt materiell for nett og papir kan avisene laste ned på Medietilsynets kampanjeside.