RuneHetland_LLA_web

– Dette betyr o-moms på journalistikk både på papir og digitalt

Etter at budsjettavtalen nå er på plass, føler vi i LLA oss trygge på at resultatet blir 0-moms.

– Vi i Landslaget for lokalaviser (LLA) hadde naturligvis helst sett at prinsippet om 0-moms på journalistikk, uansett plattform, ble slått endelig fast i dag. I budsjettavtalen er det bestemt å gå til ESA for få godkjent både 0-moms og åtte prosent moms, og at Stortinget deretter skal ta endelig standpunkt. Vi i LLA føler oss trygge på at resultatet da blir 0-moms. Dette fordi vi tror at ESA vil godkjenne 0-moms og fordi det er flertall i Stortinget for dette. Vi i LLA opplever budsjettavtalen som en seier for å ha arbeidet hardt og lenge for å gjøre momsfritaket plattformnøytralt.

Dette sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Ståle Melhus i LLA etter at KrF og Venstre har fått regjeringspartiene med på en avtale som gjør at Stortinget i vår etter alt å dømme kan gjøre endelig vedtak om avgiftsfritak på det frie ord.

– Dette innebærer at LLA har fått gjennomslag for den kampen vi har kjempet på vegne av innbyggerne og lokalavisene i lang tid, nemlig at det skal være fritak for moms på journalistikken i avisene – uansett distribusjonsform, sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Ståle Melhus i LLA.

– I år feirer vi 200 års jubileum for grunnloven. Det er en verdig markering av demokratiet og §100 i grunnloven om ytringsfrihet at et samlet storting nå egentlig går inn for at det ikke skal være avgift på det frie ord, uavhengig av distribusjonskanal, sier Hetland og Melhus.

I budsjettavtalen er kuttet på 50 millioner kroner i produksjonsstøtten, kuttet på 4,1 millioner til samiske aviser og kuttet på 1,5 millioner til IJ alt reversert. Støtten på disse viktige områden blir derfor værende på samme nivå som i dag.

– Vi i LLA setter pris på at KrF og Venstre har stått opp for produksjonsstøtten, støtten til samiske aviser og til etterutdanning, og fått med seg regjeringspartiene på å fjerne kuttet. I en tid hvor avisbransjen sliter med å opprettholde inntektene fra leserne og annonsørene, er det helt på sin plass å nå skape ro rundt produksjonsstøtten. Hver lokalavis får ikke så mye i støtte, og mottar bare rundt en fjerdedel av den samlede produksjonsstøtten, men disse kronene er helt nødvendige for å kunne utføre samfunnsoppdraget, sier LLAs generalsekretær og styreleder.

Landslaget for lokalaviser er interesseorganisasjonen for over 100 av landets lokalaviser.

For nærmere informasjon:

Generalsekretær Rune Hetland, dir. tlf. 452 89 444, eller rune()lla.no

Her er budsjettavtalen som partiene nå er enige om

Se mer her, på Journalisten.no.

Her kan du laste ned LLAs pressemelding som pdf-fil:

LLA presse statsbudsjett

Og her som word-fil:

LLA presse statsbudsjett

Her kan du laste ned pressefoto av Rune Hetland, generalsekretær i LLA:

RuneHetland_LLA_stort

Her kan du laste ned pressefoto av Ståle Melhus, styreleder i LLA:

StaaleMelhus_LLA