Søknadsfrist for innovasjonsstøtte i februar

Medietilsynet opplyser at innovasjonsstøtta for 2023 blir lagt ut i januar.
Søknadsfristen vil vere ein gong i midten av februar.

LLA får opplyst at det er lagt opp til at revidert forskrift vil gjelde frå 2023.

Forskrifta har vore på høyring, med innspel frå LLA, og nå skal Kulturdepartementet ferdigstille og få godkjenning frå ESA før dei nye forskriftene formelt kan tas i bruk.