Pressestøtta aukar

Den samla produksjonsstøtta aukar med 20 millionar. Det blir ikkje endringar i moms-reglane no. Dette er blant det som kjem fram i statsbudsjettet for 2013.

Regjeringa skriv mellom anna dette i statsbudsjettet:
 
Regjeringen ønsker å videreføre målet om et betydelig statlig bidrag til mediemangfold. Kulturdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, vil ta kontakt med ESA for å drøfte handlingsrommet for hvordan fremtidens mediestøtte kan utformes. 
 
Etter en økning i 2006 har det vært en realnedgang i bevilgningen til produksjonstilskudd. Kulturdepartementet foreslår derfor å øke produksjonstilskuddet med 20 mill. kroner i 2013, slik at samlet bevilgning blir 307,9 mill. kroner. 
 
Sjå meir om statsbudsjettet her.