Rune Hetland LLA

Papiravisa skal fortsatt fram!

Frå sommaren av vil staten fortsatt betale for at folk også i distrikts-Norge skal få avisenes papirutgåver.

Det er klart ettar at staten kjøper distribusjon av aviser til alle adresser som ikkje blir dekka av et kommersielt avisbodnett. Dei nye anbudskontraktane gjeld frå 1. juli i år og ett år framover – i første omgang.

– Dette er svært bra! Lokalavisene er no sikra at papiravisa blir distribuert til alle abonnentar. Det seier Rune Hetland (bildet), pressepolitisk rådgjevar i Landslaget for lokalaviser (LLA). Hetland legg til at LLA saman med MBL har hatt mange møter og eit svært godt samarbeid med Samferdselsdepartementet det siste året for å lage eit best muleg grunnlag for det nye anbudet.

– Som oss har dei også vore opptatt av at innbyggjarane skal få papiravisa levert uansett kor i landet dei bur. At Posten framleis får kontrakten på kvardagar, og Aktiv Norgesdistribusjon AS på laurdagar, sikrar kontinuitet og utsikter til god kvalitet. Så lenge papiravisa er viktig for å finansiere journalistikken og digital omlegging er god distribusjon ein føresetnad, seier Rune Hetland i LLA.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård seier dette i ein kommentar:

– Distribusjon av aviser i heile landet er viktig for mediemangfoldet og for abonnentar i distrikta. Mediebransjen står i ei omfattande digitalisering, samtidig som aviser på papir fortsatt er viktig for bransjen.

Les her meir om det nye anbudet på Samferdsledepartementets nettsider.