Lokalavisene står seg godt. Dag og Tid og Våganavisa er opplagsvinnere

Folk i Norge er glade i lokalavisen sin! Selv om det samlede opplaget til lokalavisene går noe tilbake, står lokalavisene seg meget sterkt i befolkningen, både blant leserne og annonsørene.

Av over 110 medlemsaviser tilsluttet Landslaget for lokalaviser (LLA) kan rundt 1/4 av avisene fortsatt feire at opplaget til papiravisene øker i 2012. Samlet sett går lokalavisene sitt opplag ned med

1,1 prosent.

– I en tid hvor papiropplaget til avisene går nedover i store deler av verden, er det imponerende at norske lokalaviser sitt opplag holder seg så stabilt som det gjør. At lokalavisene på papir fortsatt står seg meget godt, skyldes at avisene våre er troverdige og at de skriver om saker som folk synest er relevante i hverdagen. Å komme ut på papir få dager i uken er kanskje akkurat passe i en tid hvor medietilbudet øker på digitale plattformer. Det sier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Dag og Tid er årets opplagsvinner blant LLA sine medlemsaviser. Ukeavisen for kultur og politikk øker opplaget med 403 eksemplarer (4,6 prosent). Dag og Tid har nå et godkjent opplag på 9.132 eksemplarer hver uke. Redaktør Svein Gjerdåker kommenterer opplagsøkningen slik:

– Dette er gledelig. Vi tar det som et signal på at leserne setter pris på gode tekster, grundig journalistikk og mange forskjellige originale stemmer.

Blant LLAs øvrige aviser er Våganavisa opplagsvinner. Den nokså unge lokalavisen i Svolvær i Lofoten øker opplaget med 184 eksemplarer og er dermed den typiske lokalavisen i LLA-familien som øker mest det siste året. Redaktør Edd Meby sier at Våganavisa holder seg helt bevisst med urealistiske redaksjonelle mål, at de jobber knallhardt for å nå dem – og gleder seg over å lykkes innimellom.

Også Solungavisa (+ 162 eks), Steinkjer-Avisa (+ 153 eks) og Vestby Avis (+144) er blant opplagsvinnerne i LLA.

Landslaget for lokalaviser er organisasjonen for over 110 av avisene i Norge.

For mer informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA), mobil 452 89 444, rune@lla.no

Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid, mobil 916 02 741, svein@dagogtid.no

Edd Meby, redaktør i Våganavisa, mobil 951 30 236, edd@vaganavisa.no

Vedlagt fylkesvise opplagstall, samt bilde av Svein Gjerdåker i Dag og Tid og Edd Meby og staben i Våganavisa. Se også www.lla.no for mer informasjon, bilder og kontaktopplysninger.

Våganavisa

Hele staben i Våganavisa. Redaktør Edd Meby med avisen i hendene.

Svein Gjerdåker, Dag og Tid

Redaktør Svein Gjerdåker, Dag og Tid

LLA Pressemeld opplag

LLAopplag2012

LLAs_tall_i_Excel2012