DagOgTid_Gjerdaaker

Lokalavisene fortsatt sterke

Folk flest leser lokalavisene! Rett nok går også lokalavisene sitt samlede opplag noe ned, men lokalavisene står meget sterkt i befolkningen.

SogneBudstikkaFoto_ny

Opplagsvinner blant LLAs lokalaviser: Redaktør Roar Vigeland Osmundsen og resten av staben i Søgne og Songdalen Budstikke. Bak fra venstre: Markedssjef Anita Bakkevold, grafiker Eirik Urdal, opplagsansvarlig Tone Kamilla Pedersen, kundekonsulent Carina Lindkvist Klungland, journalist Arnold Markussen og journalist Anne Lise Riseng. 

Av over 100 medlemsaviser i Landslaget for lokalaviser (LLA) kan rundt 1/3 av avisene fortsatt feire at opplaget til papiravisene øker i 2013. Samlet sett går opplaget til lokalavisene våre ned med o,8 prosent.

Dag og Tid, Søgne og Songdalen Budstikke og Kyst og fjord er opplagsvinnere.

Generalsekretær Rune Hetland i LLA kommenterer opplagsutviklingen slik:

– Vi gleder oss over at lokalavisene fremdeles står sterkt på papir, samtidig som de også satser på digitale plattformer. Vi skulle jo gjerne sett at gjennomsnittlig opplag økte, men en tilbakegang på under en prosent er vel nærmest oppsiktsvekkende sammenlignet med mange andre i avisbransjen. Dette viser at lokalavisene byr leserne på god og relevant journalistikk og at folk er opptatt av det som skjer i nærmiljøet sitt, sier Hetland.

Dag og Tid er årets opplagsvinner blant LLA sine medlemsaviser. Den nynorske ukeavisen for kultur og politikk øker opplaget med hele 450 eksemplarer (4,9 prosent). Dag og Tid har nå et godkjent opplag på 9582 eksemplarer hver uke.

– Dette er gledelige opplagstal for oss. Klarer vi å lage ei god avis også i år vil opplaget halde fram med å stige. Vi er i siget, sier redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid.

Blant LLAs klassiske lokalaviser er Søgne og Songdalen Budstikke opplagsvinner. Avisa i Vest-Agder øker opplaget med 234 eksemplarer (7,6 prosent) og er dermed den typiske lokalavisen i LLA-familien som har fått flest nye abonnenter det siste året.

– Det ligger hardt arbeid bak fremgangen, både fra de som arbeider med opplag og i redaksjonen, sier redaktør Roar Vigeland Osmundsen i Søgne og Songdalen Budstikke. Han kan vise til en jevn opplagsfremgang omtrent hvert eneste år siden etableringen for femten år siden. 

Med en fremgang på hele 17,1 prosent er Kyst og Fjord den av LLA-avisene som har størst prosentvis fremgang. Avisa med hovedkontor i Kjøllefjord i Finnmark har gått fram med 224 eksemplarer.

– Alle har gjort en kjempeinnsats siden oppstarten av avisa. Kyst og fjord er et godt eksempel på at god journalistikk fortsatt selger, sier redaktør Øystein Ingilæ.

Også Eikerbladet (+ 175 eks) og Steinkjer-Avisa (+ 172 eks) er blant opplagsvinnerne i LLA. 

Avisa Hemnes i Nordland var èn av to nystartede lokalaviser i LLA-familien i fjor. Den nye avisa har nå et godkjent opplag på 1 449 eksemplarer og redaktør Knut Martinsen gleder seg over å være godt i gang:

– Vi har nådd vår første milepæl for å sikre en sunn og god økonomi. Produksjonstilskuddet, eller pressestøtten, er helt nødvendig for å drive en liten avis i Norge. Dette gjør at vi har svært mange små lokalaviser som vår i landet, og gir innbyggerne mulighet til lokale nyheter, sier redaktør Martinsen.

For mer informasjon:

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 333, geir@lla.no

Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid, mobil 916 02 741, svein@dagogtid.no

Roar V. Osmundsen, redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke, 412 44 323, roar@budstikka.com

Øystein Ingilæ, redaktør i Kyst og Fjord, mobil 975 81 812, oystein@kystogfjord.no

Under her kan du laste ned fylkesvise opplagstall, samt bilde av Svein Gjerdåker i Dag og Tid, medarbeiderne i Søgne og Songdalen Budstikke og redaktør Øystein Ingilæ i Kyst og Fjord. Lengre ned på disse sidene finner du også enda flere kommentarer fra avisene.

LLAopplag2013 (alle tall i exel-format)

LLA Pressemeld opplag (word-format)

LLA Pressemeld opplag (pdf-format)

DagOgTid_Gjerdaaker

Opplagsvinner: Redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid

KystOgFjord_Ingilea_foto

Opplagsvinner: Redaktør Øystein Ingilæ i Kyst og Fjord 

Større bilder for nedlasting og fri bruk ved omtale av opplagstallene:

DagOgTid_Gjerdaaker_foto

SogneBudstikka_foto 

KystOgFjord_Ingilea_foto

Flere kommentarer som også kan brukes i omtalen av opplagsvinnerne:

Svein Gjerdåker, ansvarleg redaktør i Dag og Tid:

– Dette er gledelege opplagstal for oss. Klarer vi å laga ei god avis òg i 2014 vil opplaget halda fram med å stiga. Vi er siget.

Roar Osmundsen, ansvarlig redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke:

– Den viktigste grunnen til at vi øker opplaget, er at vi har jobbet veldig med å tette hull i dekningsområdet vårt. Det er særlig ett geografisk område som nå får bedre dekning og med det kommer også abonnentene. Samtidig har vi hatt et målretta, hardt arbeid med å få flere abonnenter, som har gitt frukter.

– Den store utfordringen nå er å fortsette fremgangen. Vi har fått til fremgangen uten at vi tilbyr digitale abonnement. Jeg tror vi må se nærmere på betalingsløsninger slik at ikke den digitale satsingen vi også har, gjør det mindre interessant å abonnere.

– Men uansett hvordan vi ser på dette, så ligger hardt arbeid bak hver abonnent vi får, det er ingen enkel jobb å drive med opplag. Akkurat som det jubles i himmelen over hver omvendte sjel, så jubles det på våre fellesmøter over hver abonnent som vier penger og tid til å lese lokalavisen vår.

Øystein Ingilæ, ansvarlig redaktør i Kyst og fjord:

– Vi er selvsagt godt fornøyd med utviklingen. Bak opplagsøkningen på 17 prosent ligger det et målrettet arbeid fra salgsavdelingen vår som har gjort en kjempejobb. Samtidig mener jeg Kyst og Fjord er et eksempel på at god journalistikk fortsatt selger. Vi har bevisst dyrket den journalistiske profilen i avisa, i form av gjennomarbeidede kommentarer, samt artikler som holder et høyt faglig nivå.

– Det er tilfredsstillende at vi lykkes på papir i en tid der nettet stadig tar mer oppmerksomhet. For det er jo i hovedsak i papirutgaven vi henter inntektene. Men nettavisen vår, kystogfjord.no, er også viktig for oss, og genererer en del abonnenter. De siste månedene har vi hatt mellom 20.000 og 25.000 faste lesere av nettavisen – som også er et svært bra tall.

Presseklipp; et tilfeldig utvalg omtale av avisenes opplagstall:

NRK Sørlandet (radiointervju med Roar Osmundsen, Budstikka)

Klassekampen (to sider i papiravisa, scannet):

Klassekampen opplag feb 2014

NRK Møre og Romsdal

NRK Nordland

NRK Trøndelag

Journalisten.no

Framtida.no

Nationen.no

Aftenposten.no

Norsk Opplagskontroll