LLA_Osmundsen_Grande

LLA vil ha omfordeling av produksjonsstøtten til avisene

Landslaget for lokalaviser er positive til at det innføres et gulv i produksjonstilskuddet. Det vil styrke de minste avisene.

LLA_Hetland_Osm_Grande

LLAs Rune Hetland (t.v.) og Roar V. Osmundsen i samtale med stortingsrepresentant Arild Grande om økt minstetilskudd for avisene.

Fredag la representanter fra Arbeiderpartiets kulturkomite fram et forslag overfor Stortinget om økt produksjonsstøtte til lokalavisene. For at de minste avisene skal sikres videre drift og midler til digital omstilling, ønsker Arild Grande og tre andre stortingsrepresentanter en ordning med høyere minstesats til lokalavisene.

Dette er en sak som Landslaget for lokalaviser (LLA) har jobbet med lenge. LLA hilser derfor forslaget velkommen og mener samtidig at det er på høy tid med en viss omlegging av produksjonsstøtten til avisene. Et minstetilskudd gjennom et gulv på èn million kroner til lokalavisene vil være en god løsning.

LLAs styreleder Roar Vigeland Osmundsen og generalsekretær Rune Hetland kommenterer forslaget slik:

– LLA er opptatt både av at pressestøtteordningen fortsatt skal ha legitimitet og oppslutning – og av at lokalavisene får en mer rettferdig del av totalpotten. Derfor bør den totale rammen økes, men i påvente av dette, bør det skje en justering av nåværende fordeling, slik at de minste avisene får økt tilskudd. I dag går rundt 25 % av produksjonsstøtten på ca 300 millioner kroner til ca 120 lokalaviser mens de 10 største avisene i ordningen mottar rundt 70 % av støtten.

LLA er positive til at stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal la fram sitt forslag overfor Stortinget fredag morgen – og håper at kulturkomiteen får behandlet forslaget før sommeren. LLA håper og tror at det vil være mulig å få til et flertall på Stortinget for endringene og vil i tiden fremover jobbe hardt inn mot flere partier for å synliggjøre fordelene.

– Både for at produksjonstøtteordningen skal ha legitimitet blant folk, og for at lokalavisene skal kunne løse samfunnsoppdraget sitt gjennom enda bedre journalistikk, bør de minste avisene nå få økt minstetilskudd, sier Roar V. Osmundsen og Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser. De håper også at øvrige presseorganisasjoner vil bidra til økt minstetilskudd.

Osmundsen og Hetland legger også til:

– Vi er klar over at det jobbes med endringer i pressepolitikken i forbindelse med Mediemangfoldsutvalgets arbeid, men anser de foreslåtte justeringene som riktige å gjøre nå. Blant annet gir de en sjanse til å rydde opp i det gamle utgavebegrepet som ikke er tilpasset dagens situasjon for lokalavisene, med fra en til flere ukentlige utgaver på papir, og publisering digitalt daglig.  En større støtte uavhengig av antall utgaver vil hjelpe uke og fådagersavisene til å finne den riktige miksen mellom print og digitalt, uten å tenke på konsekvenser for pressestøtten. Det vil rett og slett legge til rette for en fremtidsrettet og lesertilpasset utvikling i lokalavisene med publisering på papir og digitalt.

For mer informasjon:

Roar V. Osmundsen, styreleder i LLA, dir. tlf. 41 24 43 23, roar@bsnett.no

Rune Hetland, generalsekretær i LLA, dir. tlf. 452 89 444, rune@lla.no

Bilde i jpeg-format, til fri bruk i forbindelse med omtale av saken:

LLA_Hetland_Osm_Grande

LLAs Rune Hetland (t.v.) og Roar V. Osmundsen i samtale med stortingsrepresentant Arild Grande om økt minstetilskudd for avisene. Foto: Geir K. Hus, LLA
LLA_Osmundsen_Grande
LLAs styreleder Roar V. Osmundsen (t.v.) og stortingsrepresentant Arild Grande Foto: Geir K. Hus, LLA