Ingen massedød i sikte for lokalavisene

Det er fortsatt ingen stor avisdød å spore her i landet. Men tiden da store byaviser var hovedaviser for store distrikter, er historie. Det er lokalavisene som sørger for at lokaldemokratiet fungerer i de fleste kommunene. Det skriver professor Sigurd Høst i sin rapport om avisåret 2016.

AvisaaretSigurd

Ved utgangen av 2016 ble det gitt ut 227 betalte aviser som hadde minst en utgave per uke. Dette er en mindre enn året før, men betyr likevel at avistallet ligger på et stabilt og meget høyt nivå, skriver avisforsker Sigurd Høst i sin rapport om avisåret 2016.

Hele rapporten finner du her.

Det er ikke startet noen ny betalt papiravis i 2016, men Østerdølen på Koppang er tilbake etter en midlertidig stopp. To aviser er gått ut av statistikken: Bremanger Budstikke i Sogn og Fjordane og Yderst fra Bø i Vesterålen. Yderst gikk tilbake til månedlig utgave etter å ha prøvd seg som ukesavis siden 2015.

Rene nettaviser, som LLA-avisa Alvdal midt i væla, er ikke med i statistikken.

En utvikling som er ny for de siste årene, er nedgang i frekvens. Bømlo-Nytt, Sunnhordland, Suldalsposten, Grenda, Vest-Telemark Blad og Bergens Tidende er blant avisene som har gått ned i frekvens i løpet av 2016. Nedgang i frekvens for papirutgaven blir  ofte kombinert med økt satsing på nettsidene.

Problemer med lørdagslevering førte på slutten av året til at noen aviser gikk ned i frekvens, mens andre valgte å flytte lørdagsutgaven til fredag.

Skifte av frekvens har vanligvis ikke stor betydning for opplagsutviklingen, konkluderer Sigurd Høst når han ser på opplagstallene.

Det samlede opplaget i 2016 gikk bare ned med 1,1 prosent. Det skyldes først og fremst salget av digitale abonnementer. De fleste har nå komplett-abonnement, mens 13 prosent av alle abonnenter hadde et rent digitalt abonnement i 2016.

Da Sigurd Høst jobbet med rapporten Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet som kom ut i fjor, fant han at lokalavisene har hovedansvar for dekningen av 367 av landets 428 kommuner. Han konkluderer med at tiden da store byaviser kunne være hovedavis for et stort distrikt, for lengst er blitt historie. I de fleste kommunene er det lokalavisene som er avgjørende for at lokaldemokratiet fungerer.