Distriktsminister Helleland hos lokalavisa Frostingen: – Pressestøtten bør gå til de små lokalavisene

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland var nylig på besøk i lokalavisa Frostingen. Da fikk hun se og høre hvordan det er å drive lokalavis i ekstra tøffe tider.

God stemning i lunsjen hos lokalavisa Frostingen nylig: Fra venstre markedsansvarlig Irene Røkke, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, rådgiver Kaia Jarlsby, Frostas ordfører Frode Revhaug, redaktør Janne Hopmo og Frostingens styreleder Stig Tore Laugen.

Frostingens journalist May-Jorunn Barlien dekket saken for egen avis da distriktsministeren besøkte lokalavisa. Her er hele artikkelen slik den ble publisert i papirutgaven og på Frostingen.no:

– Pressestøtten bør gå til de små lokalavisene

– Hvordan var det egentlig under koronatiden, hva betød Frostingen for lokalsamfunnet i den krevende tiden, spurte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ordfører Frode Revhaug var tydelig i sitt svar til ministeren da de var på besøk hos Frostingen:

– Frostingen er veldig verdifull for oss. Det er ikke så lenge siden vi var ute i avisa og minnet folk om å holde avstand, vaske hender og være forsiktige. Frostingen er viktig for beredskapen blant annet, forteller Revhaug engasjert.

Janne Hopmo, redaktør i Frostingen, fortalte om utfordringene i den nedstengte perioden med å få ut god, oppdatert informasjon i en tid der alle annonseinntekter forsvant på en uke, der alle jobbet fra hjemmekontor, da folk ble intervjuet på telefon og måtte sende selfier til artiklene som ble skrevet. Samtidig skulle det produseres andre ting, ikke bare koronarelatert stoff.

Distrikts- og digitaliseringsministeren var opptatt av hvordan en liten lokalavis produserer og lager avis, hva som er utfordringene, hva en lokalavis har behov for nå og i fremtiden, spesielt med tanke på pressestøtte. Praten gikk løst og fast med litt humring, selv om temaet var alvorlig.

Viktig både for dagliglivet og demokratiet

– Det som skjer på Frosta dekkes i liten grad av andre aviser, det daglige livet på Frosta gjenspeiles få andre steder, derfor er avisa veldig viktig for lokalsamfunnet, og for demokratiet, sa Stig Tore Laugen, styreleder i Frostingen.

Ordfører Frode Revhaug nikker enig og sier at Frostingen er sjelen vår, livene våre blir skrevet i Frostingen. Janne er jo alltid på jobb. Folk sier gjerne, se der kommer Frostingen, når hun kommer, forteller Revhaug.

– Ja, da jeg startet her var jeg den eneste faste ansatte som skrev og var ofte på oppdrag i helgene. Jeg fikk ofte høre at jeg tjente sikkert godt, jeg som alltid var på jobb. Det var jo ikke noe jeg fikk betalt for, men når man jobber i ei lokalavis, kan det ikke være pengene som er drivkrafta. Vi har alltid vært vant til knappe ressurser og alltid klart oss, sier Hopmo.

– Kravet fra leserne, har det økt med økt digitalisering av samfunnet, selv om dere er en liten avis, ville distrikts- og digitaliseringsminister Linda H. Helleland vite.

– Ja det har det, svarte markedsansvarlig i Frostingen, Irene Røkke.

– Det var spesielt krevende under koronatiden da vi ennå hadde en plattform som ikke gjorde det mulig å ha åpne saker. Dette er mulig etter at vi fikk ny plattform i mai, fortalte Irene. Og la til at ny plattform betyr store utgifter. I forbindelse med flytting og omlegging mistet vi hele det digitale arkivet og sto plutselig overfor en stor ekstrautgift, med en prislapp på nærmere 200 000 kroner. Vi ønsker oss en digitaliseringspott i tillegg til den ordinære produksjonsstøtten, slik at også vi som liten aktør kan henge med på den digitale utviklinga. Vi har rett og slett ikke råd til å la være, det vil bety slutten for avisa, sa Røkke.

Helt avhengig av pressestøtten

Janne Hopmo tilføyde at uten pressestøtten, som er i overkant av 500 000 kroner for de minste avisene, ville det vært umulig å holde drifta i gang. Da ville det årlige underskuddet vært på flere hundre tusen kroner, og pengene ville raskt tatt slutt.

– Vi er helt avhengig av pressestøtten som vi får, likevel er det vanskelig å gå med pluss. I 2019 gikk vi med ca 100 000 kr i underskudd og i år blir det nok heller ikke pluss. Ressurser til å kunne lage undersøkende journalistikk kan vi bare drømme om, sa Janne Hopmo.

For Helleland er det å ta vare på lokalavisene en kjernesak, og noe hun har jobbet med i flere år.

– Jeg ønsker at pressestøtteordningen skal endres, slik at den går til de små lokalavisene, da de store avisene kan klare seg med en mindre andel. Jeg mener det er viktig å ta vare på lokalavisene, det er helt avgjørende for lokaldemokratiet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda H. Helleland.

– Under koronatiden mistet vi alle annonseinntekter fra det som skulle vært årets nest mest innbringende avis. 100 000 kr i tap er mye for en avis som oss. I etterkant ba vi om støtteannonser i avisa, som resulterte i at vi fikk dekket det meste av tapet. Fra regjeringa fikk vi 10 000 kroner i kontantstøtte etter koronautbruddet, sa Røkke.

Laugen fortalte gjestene at Frostingen eies av Frosta kommune, Coop (tidligere Frosta, nå Midt-Norge), privatpersoner og lokale bedrifter på Frosta. Ordfører Frode Revhaug stemte i med at lokale bedrifter er flinke til å ta sitt samfunnsansvar, og at det er viktig for alle som bor i kommunen.

Glad i lokalavisene: Fra venstre Frostas ordfører Frode Revhaug, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, markedsansvarlig Irene Røkke, redaktør Janne Hopmo og styreleder Stig Tore Laugen.