AvisaaretSigurd

Avisene satser både på papir og nett

– Avisene har gjort mye for å forberede seg på en digital fremtid. Noen har utvidet nyhetstilbudet på nett, mange har begynt å ta betalt for nettnyhetene, og mange har innført nye abonnementsløsninger som kombinerer papiravis og e-avis/nettavis.

Sigurd-Høst-Avisåret

Det er professor Sigurd Høst (bildet) som gir denne statusen for avisbransjen nå i begynnelsen på året. Høst er tilknyttet Høgskulen i Volda og står blant annet bak Avisåret-rapportene. Inntil en ny utgave kommer etter at LLA og MBL legger fram nye opplagstall i mars, har altså Sigurd Høst sydd sammen en situasjonsrapport om avisbransjen. Her skriver han blant annet at to nye lokale ukeaviser kom i gang i fjor: «Yderst som kommer ut på Bø i Vesterålen, og Avisa Lofoten på Leknes. Samlet resultat er at det ble utgitt 229 forskjellige aviser ved utgangen av 2015, mot 230 aviser året før».

– 229 og 230 aviser, dette er de høyeste tallene siden mellomkrigstiden, skriver Høst. Og legger til:

– Det er alltid farlig å bruke gårsdagens tall til å si noe om fremtiden, men foreløpig er det ikke noe som tilsier at papiravisene står så nær stupet som de må gjøre hvis de digitale dommedagsprofetene skal få rett.

Du kan lese hele Høst sin rapport på Høgskulen i Voldas nettsider.

AvisaLofoten

Avisa Lofotens medarbeidere er fra venstre: Anci Tinde, Billy Jacobsen, Benjamin Einarsen, Camilla Haugen, Maja Borgvatn Karlsen og Tore Solheim.

Avisa Lofoten er altså én av to nye lokalaviser det siste året. Redaktør Benjamin Einarsen sier dette om de første ukene:

– Oppstarten har vært formidabel. Abonnent-antallet bygges stein på stein, og vi har hatt veldig gode løssalgstall. Annonsegrunnlaget har faktisk vært litt over våre forventninger, og viser at næringslivet virkelig har tatt godt i mot den nye avisen her i Lofoten. Med tre lokalaviser på et forholdsvis lite området er det mye spenning knyttet til innhenting og forvalting av tips, og vinklinger på saker som alle tre avisene skriver om. Men vi ser en tendens til at våre lesere i økende grad kun leser vår avis, og det er jo bra.

– Videre fremover skal vi fortsette å bli bedre på det aller meste, vi skal fortsette å være lesernes avis, og vi ønsker å fortsette å påvirke lokalsamfunnet vårt i en positiv retning, sier Benjamin Einarsen i Avisa Lofoten til LLA-weben.

Både Avisa Lofoten og Yderst er medlem i Landslaget for lokalaviser.

Dersom du har digitalt abonnement på Dagens Næringsliv, kan du her også lese fire kronikker om avisenes fremtid på nett og papir, senest Sigurd Høst sin kronikk i DN i dag:

Sigurd Høst, Høgskulen i Volda: Wilbergs luftslott.

Erik Wilberg, BI: Må omstille seg raskere.

Geir Kjærnes, InSight: Kjekkastakter.

Geir K. Hus, LLA: Ikke dystert, men spennende.