Illustrasjonsbilde hentet fra webinar under Folkevandringa-prosjektet.
Illustrasjonsbilde hentet fra webinar under Folkevandringa-prosjektet.

Nå blir det store samarbeidet synlig i spaltene

Fra i dag vil #folkevandringa være tema i lokalaviser landet rundt – og på flere av NRKs sendeflater.

Det store samarbeidsprosjektet mellom Landslaget for lokalaviser (LLA), NRK og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) vil gi saker om flyttestrømmer og befolkningsutvikling i flere uker – kanskje måneder – framover. Gjennom prosjektet har nesten hundre av LLAs medlemsaviser og NRK den siste måneden hatt tilgang på et stort felles researchmateriale om temaet. Lokalavisene har også hatt tilbud om daglige verkstedsrom og ukentlige kompetanselunsjer.

Felles logo skal synliggjøre at stoffet er del av en større satsing.

De kommende ukene blir det mulig å delta på verkstedsrom to ganger i uken.

Har blitt inspirert av andre

Fjell-Ljom er en av avisene som har fått med seg nesten alle møtene.

– Vi har fått mye godt tallmateriale, men det er jo en utfordring å foredle det til god journalistikk. Derfor har det vært veldig nyttig å være med i møtene der vi kan få raskt svar på det vi lurer på og bli inspirert av andre. Vi har fått mange gode forslag til vinklinger, og jeg føler vi har fått mye ut av å delta, sier redaktør Nils Kåre Nesvold.

Han innrømmer at det kan være vanskelig å sette av nok tid til å benytte tilbudet om tett oppfølging.

– For oss kolliderte det med stor påskeavis og mye annet arbeid, men tidspunktet er aldri riktig. Jeg tror det hadde vært vanskeligere å jobbe med stoffet uten å delta på møtene, sier han.

Like aktuelt i hele landet

Reportasjeleder Astrid Dalehaug Norheim ved SUJO leder et av verkstedsrommene. Hun er imponert over hvordan mange klarer å prioritere dette en halvtime hver dag.

– Jeg merker at mange er motiverte. Lokalavisene kjenner lokalmiljøene sine, og kan veldig raskt ta i bruk databasene og finne de lokale vinklingene og kildene, sier hun.

Heller ikke SUJO har jobbet med like mange redaksjoner på en gang før.

– Det er som å ha et stort digitalt redaksjonsmøte. Vi har aldri gjort noe i denne størrelsesorden før. Det er unikt å kunne jobbe sammen om et tema som er like aktuelt uansett hvor i landet de sitter. Jeg håper at det har vært inspirerende og kompetansehevende for avisene å jobbe på denne måten, sier hun.

Kan bli nye samarbeid

I dag er sperrefristen på materialet.

– Vi gleder oss veldig til å se hvilket innhold som kommer de neste ukene. Dette er stoff som kan være aktuelt hele våren og også inn i valgkampen, sier generalsekretær Tomas Bruvik i LLA.

Det kan bli aktuelt med lignende samarbeid om andre tema i framtiden.

– Vi håper at avisene våre finner dette nyttig, og at det kan være med på å bedre journalistikken. Hvis vi ser at dette er vellykket, har vi et ønske om å få til noe lignende igjen, sier generalsekretær Tomas Bruvik i LLA.