Vekas avis

GRANNAR: Framme frå venstre: Åse Madsgård, Gunhild Aksdal, Grethe Hopland Ravn og Inger Marie  S. Eikemo. Bak frå venstre: Torstein Tysvær Nymoen, Arve Skogen og Arne Frøkedal. Ikkje til stades: Randi Ronæs, Edna Trovanelli, Irene Mæland Haraldsen og Jon Edvardsen. (Foto: Grethe Marie Gugarden)

Ukas avis: Grannar