Vaktbikkjer

Hvilke partier mener noe om åpenhet og tillit?