Løsningsorientert journalistikk

Noen legger ned – men noen klarer seg