Finnmarksposten

Noen legger ned – men noen klarer seg

Liker turistene de lokale tilbudene?