Arendals Tidende_Logo

Ukas avis: Arendals Tidende

Arendals Tidende laget et helgemagasin før jul i 2014. Det likte de så godt at de fortsatte med å lage helgemagasiner hver helg.

ARENDALS TIDENDE: F.v. Grafiker Maria Åsheim, daglig leder Odd Bjørn Jensen, redaktør Grete Husebø, journalist politikk Esben Holm Eskelund, salgsleder Wenche Margrete Eriksen og kulturredaktør Linda Dyrholm.

Arendals Tidende er lokalavis for Arendals 44.600 innbyggere. Gir ut papiravis hver tirsdag, og helgemagasin hver fredag. Avisen hadde i 2015 et godkjent opplag på 1477, men de fleste tirsdagsavisene går som fulldistribusjon til 18.100 husstander. Redaktør: Grete Husebø. Totalt sju ansatte. Arendals Tidendes hovedeier er Tvende Media, som også eier flere gratisaviser.

Arendals Tidende fylte ti år for litt over et år siden. I jubileumsmagasinet kan du lese mer om avisens historie: Oppstarten, milepæler, oppturer og nedturer, og et skråblikk fra innsiden av redaksjonen.

Arendals Tidende laget et helgemagasin før jul i 2014. Det likte de så godt at de fortsatte med å lage helgemagasiner hver helg.

11 år gamle Arendals Tidende er en ung lokalavis i en region med en sterk regionsavis. De jobber fortsatt for å bli mer kjent lokalt. For et par år siden valgte de å begynne med fulldistribusjon av de fleste tirsdagsavisene. Redaktør Grete Husebø føler at dette grepet har gitt dem en sterkere posisjon.

– Det gir oss økte annonseinntekter. Samtidig har det ført til at vi får inn veldig mange leserinnlegg, så vi har fyldige debattsider. Vi får også inn mer tips enn før, forteller hun.

Magasin hver helg
I tillegg til tirsdagsavisene får abonnentene et glanset helgemagasin hver fredag. Magasinet er fylt av featurereportasjer, faste spalter og quiz.

– Leserne setter stor pris på magasinet, og det er gøy å lage, sier Grete Husebø.

Hun føler ikke at det er mer tidkrevende å lage magasin enn å lage vanlig avis. – Mange av de større sakene er mer tidkrevende, men vi har færre saker. Vi har to-tre ordinære saker i hvert magasin, i tillegg til en del småstolper, sier hun.

Selv om de bare er tre ansatte i redaksjonen, hender det at de reiser to ut på en reportasje. Bildekvaliteten er viktig for at magasinet skal ta seg godt ut, og bildene blir best om den ene kan konsentrere seg om å være fotograf.

– Drar vi ut to, har vi kanskje kapasitet til å lage video også, poengterer redaktøren.

For å få best mulig layout, pleier grafikeren å være med på møtene når redaksjonen planlegger og går gjennom avisene.

– Det grafiske blir aller best dersom hun får et bilde i hodet og kommer med innspill før vi drar ut på reportasjen, sier Grete Husebø.

Åpen nettavis
Arendals Tidende har hatt dagens nettavis i ca. 2,5 år. De hadde hatt nettavis tidligere, men den ble lagt ned på grunn av ressursmangel i 2012, et år da Arendals Tidende gikk konkurs, ble kjøpt opp av Tvende Media og gikk gjennom en kraftig slankekur. Staben jobber fortsatt med å øke lesertallet på den nye nettsiden, og lar foreløpig alt innhold ligge åpent for å knytte flere lesere til seg.

– Vi overveier fortløpende om vi skal innføre betaling på nett, sier redaktøren.

Arendals Tidende har rundt 5000 følgere på Facebook, og skulle gjerne hatt like mange abonnenter. Iblant appellerer de til Facebook-følgerne med en tekst der de oppfordrer folk til å betale for abonnement selv om sakene ligger åpent på nett.

– Vi tror folk har vilje til å betale hvis de synes det vi gjør er verdifullt, sier hun.

Hun tror også at mange velger å abonnere fordi de liker å bla i papirversjonen av helgemagasinet.

Med rett over tusen abonnenter er det viktig for Arendals Tidende å få flere, og i hvert fall ikke færre abonnenter. I tillegg til egenannonser, tar de med seg det ferske helgemagasinet til butikken og står på stand når de har tid en fredag ettermiddag.

– Da forteller vi folk om avisen, og samtidig får vi inn en del tips, sier Grete Husebø.

Featurestoffet i helgemagasinet kan handle om alt fra politikk til lokale kjendiser. I forbindelse med kommunebudsjettet laget de i desember en større sak om kroner og korrektur, der de trakk frem høydepunktene fra de forskjellige partienes budsjettforslag.

– Kommunebudsjettet er viktig, utfordringen er å fortelle folk hvorfor det er viktig. Det er spennende å jobbe med å gjøre slike saker interessante, sier redaktøren.

Journalist Esben Holm Eskelund jobber nesten utelukkende med politikk. Avisen er til stede på alle bystyremøter, og prøver også å være på de fleste formannskapsmøter og komitémøter.

– Vi må prioritere det bort innimellom, men vi mener det er veldig viktig å være til stede på flest mulig møter for å bygge opp en jevn dialog med politikerne og plukke opp små og store saker, sier Grete Husebø.

Et eksempel er en sak som ble nevn under «eventuelt» på et formannskapsmøte. Saken handlet om et borettslag som hadde et stort flueproblem på grunn av en beboer som hadde 60 duer i hagen. Arendals Tidende oppsøkte borettslaget og skrev saken, som slo godt an blant leserne.

Ellers slår det godt an med saker om mennesker folk kjenner til, for eksempel saker om en lokal jente som var med i Skal vi danse, eller saker om en eldre dame som i alle år har tatt seg av rusmisbrukere. Stoff som angår folk i dagliglivet er også populært, som sakene om at hele kommunen fikk nye søppeldunker, eller reportasjen fra renoveringen av den ene av de to tunnelene i Arendal.

I tillegg til politikk satser Arendals Tidende spesielt på kultur. Linda Dyrholm er kulturredaktør og jobber nesten utelukkende med kulturstoff. Magasinet gir henne rom til å jobbe med større kultursaker, og lokalavisa dekker også kulturlivet kritisk. De laget en kritisk sak om at ungdomsklubben Kilden var så smal at det bare var emo-er som gikk der. De fikk reaksjoner på den kritiske vinklinger, men fulgte opp saken, og nå jobbes det med å gjøre ungdomsklubben bredere.

– Kultur er en viktig del av livet i Arendal, og vi må ikke vike unna de kritiske vinklingene på kulturlivet, mener redaktøren.

Inkluderer innvandrere
Også tirsdagsavisen har faste spalter. «Pulsen på Arendal» er faste intervju med de mest sentrale politikerne, som får snakke utfyllende om saker de jobber med. I spalten «Vinduet» får innvandrere med journalisterfaring anledning til å skrive om det som opptar de og deres nettverk. Arendals Tidende samarbeider med Arendal voksenopplæring om prosjektet, og deltakerne er elever på voksenopplæringen. De har fått det kategorisert som praksisplass, og arbeidet inngår som en del av introduksjonsprogrammet. Lærere på voksenopplæringen hjelper til med språket, mens Arendals Tidende er med på ukentlige møter for å diskutere det journalistiske.

– Vi gjør det delvis på frivillig basis. Vi ser på det som et integreringstiltak, og mens vi lærer de om norske prinsipper i journalistikken, lærer de oss om hvordan de gjør det i sine hjemland.

VINDUET: I spalten Vinduet skriver flyktninger og innvandrere om saker som opptar dem. Voksenopplæringen hjelper til med språket.