Saltenposten logo

Markedsprisen for jevnt og solid arbeid

Saltenposten fikk LLAs markedspris for langsiktig planlegging, kombinert med kreativitet  og solid arbeid.

Bygger’n hadde ingen markering for nyåpning av butikken, men etter råd fra konsulent i avisa holdt de en åpningskampanje med leverandører og grillfest for kundene. Dette ble stor suksess. De annonserte over ni sider, opp ned fra siste side av avisa. På den måten så det ut som Bygger’ns egen avis.

Saltenposten fikk LLAs markedspris for langsiktig planlegging, kombinert med kreativitet og solid arbeid.

Det viktigste for Saltenposten har vært å lytte til kundene og planlegge året best mulig ut fra deres behov sammen med dem. Det betyr blant annet et til to grundige møter med kunden i året, der de evaluerer året som gikk og blir enige om ny avtale. I tillegg er de tett på kundene gjennom hele året. Alle annonseavtaler følges opp med at det lages en innrykksplan, slik at avtalt volum blir forpliktende. Dette frigir også tid til kreativt arbeid sammen med kunden.

Saltenposten hjelper også kundene med annonsering i sosiale medier. Gjennom sosiale medier kan kundene nå ut til områder Saltenposten ikke dekker.

Juryen uttalte:

«Saltenposten har over flere år vist at godt og helhetlig arbeid gir resultater. Også i 2018 har lokalavisa fått mye ut av få ressurser. Saltenpostens markedsmedarbeidere lytter til kundene og planlegger året ut fra annonsørenes behov. Sammen med kundene arbeider avisa både langsiktig og strukturert, men også kreativt, på papir og nett, i egne kanaler og sosiale medier. Avisa har forstått at det er flest hverdager og at jevnt og solid arbeid gir svært hyggelig uttelling både for avisa og for kundene. Slik Saltenposten jobber, bør også andre lokalaviser bli inspirerte av.»

Juryen besto av Anette Søvik Korslund, Red Media, Øyvind Bladt Hagen, Amedia og Jan Morten Drange, Anfo.