Del mer enn bare artikler!

På oppdrag fra LLA lager Kine Myrvold i Sosialsone.no en lyd & bilde-kursserie om sosiale medier. For at lokalavisene skal kunne bli bedre rådgivere overfor lokale annonsører – og for at lokalavisa selv skal kunne bruke sosiale medier for å få større oppmerksomhet om eget journalistisk innhold. Her i episode 4 våren 2020 snakker Kine om hvordan avisa kan dele mer enn bare artikler på Facebook. Hvis avisa deler videoer, øker oppmerksomheten. Kine gir praktiske tips om hvordan det gjøres best mulig.