Lokal & digital

2. november 2023
LLA og redaktørforeningen

I år blir Lokal & digital-konferansen flytta frå Bergen til Oslo og Pressens hus. LLA og Norsk Redaktørforening skal samarbeide om konferansen.

Sannsynlegvis starter vi også i år om ettermiddagen torsdag 2. november og har konferansen i eitt døgn, fram til fredag ettermiddag den 3. november.

Meir info kjem i juni.