LLAs årsmøte

17. juni 2021 kl. 16:00
LLA

Landslaget for lokalaviser sitt formelle årsmøte 2021 er torsdag 17. juni klokka 16.00.

Også i år gjennomføres årsmøtet på nett. Alle som har meldt seg på, har fått tilsendt ei lenke til årsmøtet.

Her kan du laste ned årsmøtepapira:

LLAs årsmøtedokument 2021

Generalforsamlinga i Lokalavissamkjøringa landet rundt AS blir halde rett etter LLAs årsmøte. Her kan du laste ned rekneskap mm for samkjøringas generalforsamling:

Samkjøringa innkalling, signert balanse og styrevalg
Samkjøringa regnskap og noter for 2020