Idefest 15

Idéfest 6: Våre villeste ideer! Her om publisering og debatt

Da LLA og OsloMet hadde idémyldring på landsmøtet i Ålesund, oppfordret vi alle til å slippe seg løs og glemme alle innvendinger. Det resulterte i minst 50 nokså håndfaste forslag til hva lokalavisene kan jobbe med utover høsten og vinteren. Her er forslagene til publisering og debatt:

Publisering:

 • Publiseringsapp med tilgang til alle dine favoritter, fra SoMe og nyheter – alt på ett sted, egen nyhetsfeed
 • Intuitiv – ditt skreddersydde magasin (digitalt med filter): Resirkulere tidløse saker, brukertilpasset, sømløs leseropplevelse, huk av for hva du vil lese
 • Felles publiseringsløsning for alle aviser
 • Ta tilbake grafikeren: Gjør avisa/produktet mer visuelt tiltalende! Ansett en grafiker eller kartlegg mulighet for grafikersamarbeid på tvers, løfte nivået på foto og design
 • Teknologi i kundemottak/avislokale: for eksempel automater som flyinnsjekk, eller kunne levere redaksjonelt stoff via personinnlogging på nett. Redaktør utøver ansvaret for publisering

Debattarena:

 • Være debattarena for alle mellom 7-150!
 • “Det nye torget”: Folkemøter/livedebatter i avisa og på sosiale medier
 • Invitere mennesker inn. Lag strategi for det
 • Rekruttere nye stemmer. Utfordre de til å skrive om hva de er opptatt av. «Grip tastaturet»
 • Gjøre terskelen lav for å delta. For eksempel en mal for å delta i ordskiftet
 • Gi honorar/belønning
 • Proaktiv debattansvarlig: hente inn skibenter på nett/SoMe/IRL, faktasjekk/tilsvarsrett
 • Finne saker som vekker interesse og engasjement
 • Evt. avisfestival/revy/talkshow med aktuelle gjester, musikk, underholdning, skrive-og fotokurs
 • Tjene penger på billettsalg, rabatt for abonnente. Må ha samarbeidspartnere.

LLAs idéfest i Ålesund ble ledet av Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås fra Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met. Vi legger ut alt fra samlingen her i LLAs idébank utover høsten.