Salgskurs

Gode relasjoner viktig for salg

Kjernen i «verdisalg» er relasjon bygget på gjensidig tillit og trygghet, sa Kjetil Helliesen under salgs- og markedskurset som LLA nylig arrangerte.

Torsdag 1. og fredag 2. september arrangerte LLA en kurssamling for markedsmedarbeidere på Gardermoen. Det var inspirator Kjetil Helliesen som hadde mesteparten av det faglige innholdet.

Digital markedsleder Trond Sjemmedal i Hallingdølen snakket om hvordan avisen i praktisk jobber med mediepartneravtaler.

Første dag fikk deltakerne en kort innføring i hvordan vi mennesker er «sammenskrudd» på det mentale plan. Hvilke muligheter dette gir oss og hvordan vi kan utnytte kapasiteten vi alle er utstyrt med.

Kjetil viste til konkrete og høyst relevante eksempler fra vår hverdag og kom med forslag til hvordan vi kunne endre de resultatene vi ikke er fornøyd med.

Fredagen var viet til selgertrening og var kombinasjon av forelesning, erfaringsutveksling og workshop. Hovedtema denne dagen var at vi ikke kjøper produkter og tjenester, men vi kjøper løsninger på våre problemer.

Kjetil mener at de som selger mest og beholder kundene lengst, er de som er i stand til å formidle kundens verdi av å kjøpe det de tilbyr.

Kjernen i «verdisalg» er – relasjon bygget på gjensidig tillit og trygghet. Vi handler med de vi liker og stoler på. Så lenge vi har et genuint ønske om å hjelpe våre kunder vil det vise godt igjen på resultatene og ikke minst at tillit og trygghet er nøkkelen til langsiktig suksess.

Last ned Kjetil Helliesens presentasjon.